O agenciji

Kompanija “PREVOZ PUTNIKA” d.o.o. postoji i djeluje od 1978. godine na području BiH. Osnovna djelatnost našeg Privrednog društva je drumski linijski saobraćaj. Preduzeće je osnovano 1978. godine kao “KRIVAJA-TRANS” u sklopu tadašnjeg preduzeća (SOUR) “KRIVAJA”. Od svog osnutka pa sve do danas “PREVOZ PUTNIKA” Zavidovići uspješno se bavi svojom osnovnom djelatnošću tj. prijevozom putnika u prigradskom, međugradskom, međunarodnom kao i vanlinijskom turističkom
saobraćaju. Preduzeće danas funkcioniše kao društvo sa ograničenom odgovortnošću i trenutno je u Prevozu Putnika zaposleno više od 120 osoba. Kompanija u svom vlasništvu ima 75 voznih jedinica, od čega je 12 visokoturističkih modernih autobusa namijenjenih prijevozu na duže relacije.

Agencija Almy Travel je osnovana 2011. godine, kao filijala kompanije „Prevoz Putnika“ D.O.O, od kada posluje neprekidno do danas. Kao turistička agencija smo specijalizirani za organizaciju i realizaciju grupnih i individualnih putovanja, te se možemo pohvaliti uspješnom organizacijom velikog broja đačkih ekskurzija, sindikalnih putovanja, te individualnih aranžmana s autobuskim i avio prijevozom. U 2019. Godini turistička agencija Almy Travel je organizvala maturalne ekskurzije za ukupno 42 škole iz Bosne i Hercegovine, a destinacije na koje smo vodili maturante su Turska, Italija, Francuska, Španija, Češka, Mađarska, Austrija, Hrvatska i mnoge druge. Tokom godina svog postojanja, agencija ni u najtežim trenucima nije prekidala svoje poslovanje, a i u slučajevima masovnih otkaza u pandemiji koronavirusa, svim našim putnicima su sve prethodne uplate bile refundirane u potpunosti. Jedna smo od rijetkih turističkih agencija koja pored stručnih lica zaduženih za organizaciju putovanja, imamo i vlastite vodiče. Agencija se također može osloniti i na vlastiti vozni park, a vršimo i iznajmljivanje autobusa drugim turističkim agencijama. S obzirom na dugu tradiciju poslovanja, i bogatu infrastrukturu kompanije, smatramo da smo upravo mi najbolji i najsigurniji izbor za organizaciju vašeg putovanja.